Jadłospis

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 447944
  • Do końca roku: 217 dni
  • Do wakacji: 25 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O przedszkolu

O przedszkolu

Nasze przedszkole znajduje się na warszawskich Bielanach.

Jest placówką 5-cio oddziałową z trzema oddziałami integracyjnymi,

w których realizujemy program własny „Wychowanie i nauczanie integracyjne".

 

 

Czym jest integracja?

        

          Integracja w przedszkolu jest wspólnym wychowaniem i nauczaniem dzieci prawidłowo rozwijających się i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzieci przebywają ze sobą, wspólnie działając zdobywają różnorodne doświadczenia społeczne. W sposób naturalny przyswajają postawy niełatwe nawet dla dorosłych: tolerancję, szacunek do drugiego człowieka, umiejętność dostrzegania potrzeb innych, akceptacji. Odczuwają radość ze wspólnej zabawy i pracy. Wzajemna pomoc nie jest wymuszonym zachowaniem, lecz jest czymś zupełnie naturalnym.

 

Jak pracujemy?

 

          W codziennie prowadzonych zajęciach grupowych chętnie i aktywnie uczestniczą wszystkie dzieci. Jest to możliwe dzięki dostosowaniu zadań do indywidualnych potrzeb, możliwości, zainteresowań i umiejętności każdego dziecka. Organizujemy także pracę w zespołach oraz pracę na różnych poziomach. Zajęcia te minimalizują rywalizację, wyzwalają motywację do współdziałania, pozwalają aktywnie działać dzieciom nieśmiałym, zahamowanym. Wspólne działania, zabawy, swobodne rozmowy, przeżywanie różnych emocji prowadzą do poczucia wspólnoty, nawiązania silnych więzi, powstania wzajemnego zaufania i wzajemnej akceptacji.

Przebywając razem w przyjaznym dla siebie środowisku, dzieci mogą zobaczyć i odczuć oraz zrozumieć, że „każdy ma prawo być innym, inaczej myśleć, mówić, pracować, wyglądać".

Prowadzimy również zajęcia indywidualne, które mają charakter stymulacyjno - wyrównawczy.
Ich częstotliwość dostosowana jest do gotowości dziecka oraz jego motywacji do pracy.

          W oddziałach integracyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wspierane są dodatkowo przez pedagogów specjalnych.

          W działania każdej grupy włączają się także specjaliści - logopeda i psycholog, prowadząc wspólnie w każdej grupie wiekowej specjalnie opracowane zajęcia o charakterze integracyjnym.

Praca psychologa i logopedy, głównie jednak ma charakter indywidualny. Zajęcia ze specjalistami
w gabinecie cieszą się ogromną popularnością. Dzieci nie dziwią się i nie pytają rówieśników,

po co tam idą, jest to dla nich naturalne, że kolega ma dodatkowe zajęcia z p. psycholog

lub z p. logopedą.

 

          Sale, w których dzieci bawią się i uczą są duże, jasne, odpowiednio urządzone, dające poczucie ciepła i bezpieczeństwa. Utworzenie różnorodnych kącików zainteresowań do działań indywidualnych i zespołowych, umożliwia dzieciom rozwijanie pasji i zainteresowań, wybór zadań i form aktywności, miejsca i czasu pracy oraz towarzystwa do zabaw. Szczególne miejsce zajmuje kącik relaksacyjny, w którym dziecko może się wyciszyć i rozładować napięcie emocjonalne.

 

        Ogród przedszkolny z kolorową nawierzchnią wyposażony jest w urządzenia do ćwiczeń

i zabaw ruchowych, dwie zjeżdżalnie, sprężynowe huśtawki, drewniany statek, sprzęty linowe do zabaw wspinaczkowych, cztery zespoły dużych piaskownic oraz duże boisko do gier zespołowych . Wśród okazałych, różnorodnych drzew i krzewów dzieci nie tylko bawią się i odpoczywają, ale także rozbudzają swoją ciekawość poznawczą badając i obserwując przyrodę. Wtedy są naprawdę radosne i szczęśliwe a to w naszej pracy jest najważniejsze.

 

       W naszym przedszkolu działa Biblioteczka dla Rodziców, którzy chcąc lepiej rozumieć rozwój swojego dziecka, mają możliwość wypożyczenia książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej.

 

       Tradycją naszego przedszkola są rodzinne zajęcia popołudniowe:

                     > plastyczne

                     > muzyczno - ruchowe

                     > kulinarne

                     > teatralne

 

        Dla dzieci i rodziców organizujemy również:               

                    > świąteczne warsztaty plastyczne

                    > dzień babci i dziadka

                    > piknik rodzinny

                    > pożegnanie starszaków 

                    > zakończenie roku przedszkolnego

                    > spotkania adaptacyjne oraz pasowanie trzylatków na przedszkolaka

 

Zgodnie z obowiązujacymi od 1.09.2013r. przepisami organizujemy nieodpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci : 
˘ gimnastykę korekcyjną

˘ zajęcia rytmiczno-umuzykalniające

 

W marcu organizujemy w dni otwarte dla dzieci 2,5 letnich podczas których dzieci wraz
z rodzicami mają okazję uczetniczyć w zajęciach plastycznych, muzyczno - ruchowych
i sportowych oraz zapoznać się z przedszkolem i salą "maluszków". 

W sierpniu organizujemy cykl zajęć adaptacyjnych dla nowoprzyjętych dzieci oraz spotkania integracyjne dla ich rodziców. Różnorodne zabawy i ciekawe zajęcia pomagają dziecku zapoznać się z rówieśnikami, poznać przedszkole, poczuć się w nim dobrze i bezpiecznie. Rodzice natomiast mają gwarancję, że ich dziecko bez stresu i lęku  przekroczy próg przedszkola w dniu 1 września.

 

          Ta prezentacja jest tylko częścią naszej działalności. Ciągle wzbogacamy swoją wiedzę, mamy mnóstwo pomysłów i planów na kolejne lata.

 

 

Wielu Rodziców wybrało nasze przedszkole.


Czym był podyktowany ich wybór?   Oto kilka wypowiedzi:

 

         „Żyjąc w tak „zagonionym" świecie, gdzie „wszystko pędzi" chcieliśmy, aby nasze dziecko umiało „patrzeć" na ludzi, dostrzegać ich potrzeby, marzenia, ich inność i akceptować je. Chcieliśmy, aby nasza córka od początku wzrastała w świecie dobrych wartości i w przyjaznej atmosferze."

Mama i Tata Zosi

 

         „Bardzo zależało nam, aby nasze dziecko w naturalny sposób nabywało doświadczeń w kontaktach z różnymi dziećmi, również niepełnosprawnymi. Pragnęliśmy, aby zrozumiało, że ludzie są podobni a zarazem różnią się między sobą i to stanowi o bogactwie naszego społeczeństwa. Dostrzegamy, że przebywając w grupie integracyjnej nasz syn nabył i nabywa tak ważnych cech jak tolerancja, empatia, wyrozumiałość, wrażliwość na potrzeby innych ludzi, chęć niesienia bezinteresownej pomocy."

                                                                                                                        Mama i Tata Alka